Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥH ΤΩΝ ΜΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα, στην συνεδρίαση του, της 19.9.2008 ΟΜΟΦΩΝΑ υπερψήφισε την πρόταση της Δημοτικής Πρωτοβουλίας «ΣΤΑΣΗ ΒΥΡΩΝΑ» για νομοθετική μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου της κατασκευής των μνημάτων των νεκρών, που αν υιοθετηθεί από την Ελληνική Νομοθεσία, ανοίγει τον δρόμο για την ανάληψη της αρμοδιότητας από τους Δήμους .
Η απόφαση έχει ως εξής:
«Η κατασκευή των μνημείων των νεκρών αποτελεί παρεπόμενη αναγκαία ενέργεια της ταφής ή αποτέφρωσης των νεκρών επιβαλλόμενη από τα έθιμα τις παραδόσεις και την ανάγκη μνήμης των πολιτών και ως εκ τούτου αποτελεί κοινωνική αναγκαιότητα η οποία εμπεριέχεται στην αρμοδιότητα των Δήμων που έχουν την ευθύνη των Δημοτικών Κοιμητηρίων .»
Στην εισήγηση του θέματος ο Επικεφαλής της Πρωτοβουλίας και Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Σταθόπουλος ανέφερε «..ενώ, η Ελληνική νομοθεσία, την ταφή ή την αποτέφρωση των νεκρών συνανθρώπων μας ,την αντιμετωπίζει ως κοινωνική αναγκαιότητα, την παρεπόμενη εθιμική ενέργεια της κατασκευής των μνημάτων, την αντιμετωπίζει ως εμπορική πράξη και ως εκ τούτου θεωρεί ότι δεν μπορεί να αποτελεί αρμοδιότητα και δραστηριότητα των υπηρεσιών των δήμων άλλα των ιδιωτικών συμφερόντων.
Έτσι γύρω από την κοινωνική αναγκαιότητα της κατασκευής μνημάτων, η οποία πηγάζει από την παράδοση του λαού μας και την ανάγκη διατήρησης της μνήμης των νεκρών υπάρχει μία ολόκληρη οικονομική και εμπορική δραστηριότητα η οποία καταστρατηγεί την κοινωνική αναγκαιότητα και απαγορεύει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να διαθέτει τους αναγκαίους Δημοτικούς μηχανισμούς για να την υπηρετεί» .

Δεν υπάρχουν σχόλια: