Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Επερωτηση του κ. Τσουκαλά, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρύθμισης και Οικονομικών με θέμα τις σκανδαλώδεις παραβάσεις στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βύρωνα

Την Παρασκευή 26/04/2013 κατατέθηκε επερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κου Τσουκαλά Δημήτριου προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Αντώνιο Μανιτάκη και Οικονομικών, κ. Ιωάννη Στουρνάρα με θέμα τις σκανδαλώδεις παραβάσεις στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βύρωνα.
Η επερώτηση του Βουλευτή κου Τσουκαλά αφορά τις σοβαρές παραβάσεις που διαπίστωσε και καταλόγισε αρμόδιο κλιμάκιο του Σ.Δ.Ο.Ε. σχετικά με τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων» και το πρόστιμο που επιβλήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βύρωνα κατά την περίοδο 2008 - 2009.
 

Παρακάτω η επερώτηση του Βουλευτή κου Τσουκαλά Δημήτριου:Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς : 

- Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Αντώνιο Μανιτάκη 
- Οικονομικών, κ. Ιωάννη Στουρνάρα

Θέμα: Σκανδαλώδεις παραβάσεις στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βύρωνα

Κύριοι Υπουργοί,

    Όπως γνωρίζετε ο Δήμος Βύρωνα – ένας εκ των πολυπληθέστερων και μεγαλυτέρων Δήμων του Λεκανοπεδίου – υπήρξε διοργανωτής επί σειρά ετών του γνωστού Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων».  Υπεύθυνο ως ελεγχόμενη επιχείρηση για την διεξαγωγή του ως άνω Φεστιβάλ υπήρξε το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βύρωνα. Σοβαρές παραβάσεις διαπίστωσε και καταλόγισε το αρμόδιο κλιμάκιο του Σ.Δ.Ο.Ε. σχετικά με τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ. Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 14362/2010 εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) διενεργήθηκε έρευνα στο Πνευματικό Κέντρο (Ν.Π.Ι.Δ.) του Δήμου Βύρωνα στις 12/10/2010 από συνεργείο ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε.. 
     Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε σωρεία φορολογικών παραβάσεων για τις ελεγχόμενες φορολογικές περιόδους 2008 και 2009, οι οποίες και καταλογίστηκαν στο ελεγχόμενο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βύρωνα με την από 6/2/2012 έκθεση ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε..
     Συγκεκριμένα, το κλιμάκιο ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. διαπίστωσε ότι η ελεγχόμενη επιχείρηση (Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βύρωνα) δεν τηρούσε – ως όφειλε – βιβλία και στοιχεία τουλάχιστον της Β’ κατηγορίας του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ) και επιπλέον σε είκοσι περιπτώσεις λήψεις υπηρεσιών από διάφορες επιχειρήσεις δεν ζήτησε, δεν έλαβε, αλλά ούτε και εξέδωσε φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 304.216,79 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 57.801,21 ευρώ, ήτοι συνολικής αξίας 362.018 ευρώ.
    Για τις ως άνω παραβάσεις επιβλήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βύρωνα πρόστιμο άνω των 350.000 ευρώ εκ των οποίων ποσό 47.000 ευρώ έχει ήδη καταβληθεί από το Πνευματικό Κέντρο ως προκαταβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ενώ το υπόλοιπο του προστίμου έχει υπαχθεί σε σχετική ρύθμιση. Να σημειωθεί ότι σχετικές έγγραφες εξηγήσεις των εκπροσώπων της ελεγχόμενης επιχείρησης δεν έγιναν δεκτές από το Σ.Δ.Ο.Ε.
    Πέρα από τις παραπάνω διαπιστωθείσες φορολογικές παραβάσεις, έκπληξη προκαλούν και τα όσα πρωτοφανή και προφανώς παράνομα καταγράφονται στην έκθεση ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε.  
    Συγκεκριμένα, στην έκθεση ελέγχου περιγράφονται οι πρακτικές και οι τακτικές που ακολουθούσε το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βύρωνα στις συναλλαγές του με τις επιχειρήσεις που εκπροσωπούσαν τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο Φεστιβάλ.
   Οι ίδιοι οι υπεύθυνοι του Φεστιβάλ συνομολογούν μεταξύ άλλων ότι «τα τιμολόγια που εκδίδονταν από τα σχήματα ήταν σύμφωνα με τα συμβόλαια πλην όμως τα σχήματα παίρνουν επί πλέον αμοιβή χωρίς παραστατικό»! Δηλαδή, σε ένα από τα μεγαλύτερα καλλιτεχνικά φεστιβάλ της χώρας, οι απαιτούμενες οικονομικές συναλλαγές γινόταν χωρίς να εκδίδονται τα ανάλογα παραστατικά, χωρίς να αποδίδεται ο αναλογούν Φ.Π.Α. και χωρίς να φορολογούνται τα όποια διακινούμενα ποσά!
    Επιπλέον, οι υπεύθυνοι του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου ισχυρίστηκαν ότι το σύνολο των εγγράφων (καταστάσεις εσόδων – εξόδων, παραστατικά, φορολογικά στοιχεία κλπ.) των ετών 2000 έως και 2009 έχουν καταστραφεί λόγω πλημμύρας, γεγονός όμως που ουδέποτε είχαν γνωστοποιήσει οι υπεύθυνοι στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες!

     Επειδή τα γεγονότα αυτά δεν μπορεί παρά να προκαλούν έκπληξη, λύπη και θυμό σε κάθε πολίτη, "φορτώνοντας" ουσιαστικά τα πρόστιμα στους δημότες.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί, 

1. Έχει αποστείλει ο Προϊστάμενος του Σ.Δ.Ο.Ε. σχετική αναφορά προς τον αρμόδιο κ. Εισαγγελέα για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών των εμπλεκομένων, βάσει της από 6/2/2012 έκθεσης ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε.;
2. Έχει συντάξει το Σ.Δ.Ο.Ε. έκθεση ελέγχου του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Βύρωνα για τις φορολογικές περιόδους πριν το 2008;
3. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και ο αρμόδιος Ελεγκτής Νομιμότητας για τον πειθαρχικό έλεγχο των εμπλεκομένων αιρετών οργάνων του Δήμου Βύρωνα;


Ο ερωτών Βουλευτής

Τσουκαλάς Δημήτριος


Πηγή: ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ
Ημερομηνία: 26/04/2013
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: