Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πέμπτη 14.03.2013Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 14/03/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Πρόγραμμα Καλλικράτης” με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές

Β. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων

1. Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”

2. Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ”

3. Απόδοση χρημάτων στην “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βύρωνα”

4. Συμμετοχή του Δήμου Βύρωνα στην πρόταση του τμήματος Βιολογίας του “ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ” στο πρόγραμμα “LIFE +”

5. Συζήτηση για την πορεία της “ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α.” 

Πηγή: Δήμος Βύρωνα
Ημερομηνία: 10/03/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: