Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Σχετικά με τον ΣΠΑΥΔεύτερα 8/10/2012
Προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα,
Προς τον Πρόεδρο, την Ε.Ε και το Δ.Σ του ΣΠΑΥ

Ανακοίνωση

     Τον Ιούλιο του 2012 ζήτησα με αίτηση την ενημέρωσή μου σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της Ε.Ε και το Δ.Σ του ΣΠΑΥ.                                                                                                                                                                          
     Με έκπληξή μου από την αναφορά που έλαβα με e- mail διαπίστωσα αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων , στα οποία δεν κλήθηκα με κανένα τρόπο ( τηλέφωνο, φαξ , mail ). Σε επικοινωνία με την υπάλληλο του ΣΠΑΥ κα. Κατσίκα δεν έγινε σαφές με ποιον τρόπο έγινε η ενημέρωση για τα Δ.Σ , ενώ μου επισήμανε ότι «τα Δ.Σ είναι τυπικά». Πόσο τυπικές είναι οι αποφάσεις για τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα;                                                                           
     Με αυτή την επιστολή επιθυμώ να γνωστοποιήσω την κατάσταση στο Δημοτικό Συμβούλιο που με εξέλεξε αντιπρόσωπο για το Δ.Σ του ΣΠΑΥ και στα ανάλογα θεσμικά όργανα του ΣΠΑΥ και να διαχωρίσω τη θέση μου από οποιαδήποτε απόφαση Δ.Σ που πάρθηκε ενώ απουσίαζα. Θεωρώ απαράδεκτη την με τέτοιο τρόπο λειτουργία θεσμικών οργάνων στα πλαίσια της τοπικής αυτοδιοίκησης και  δηλώνω ότι θα προβώ στις απαιτούμενες ενέργειες, που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Βασιλοπούλου Ελένη
Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Βύρωνα
Μέλος Δ.Σ ΣΠΑΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια: