Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Δήμος και κοινωνική πολιτική


Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας από τη σύστασή της, έχει ελάχιστη ή καθόλου συμμετοχή σ' αυτό που σήμερα ονομάζουμε κοινωνική πολιτική.
Ασκείται ευκαιριακά, χωρίς κανένα ουσιαστικό σχεδιασμό και σ' αυτό κύρια ευθύνη έχει το κράτος, που τα τελευταία χρόνια παραχωρεί - για οικονομικούς λόγους - αρμοδιότητες στους Δήμους, χωρίς όμως πόρους.
Η ύπαρξη κοινωνικών υπηρεσιών είναι μια διαπιστωμένη προ πολλού ανάγκη, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την εμβαλωματική παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες - δημότες.

Παράγοντες που εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα αυτών των υπηρεσιών είναι :

1) Επαρκής στελέχωση με ικανό αριθμό των επιστημονικών ειδικοτήτων που χρειάζονται.

2) Οργάνωση και διοικητική διάρθρωση των κοινωνικών υπηρεσιών.

3) Σχεδιασμός που βασίζεται σε μελέτες και καταγραφές που σκιαγραφούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ώστε τα προγράμματα να απαντούν στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού αναφοράς.

Στο Δήμο μας κρίνεται απαραίτητη η κατάργηση όλων των Νομικών Προσώπων προνοιακού χαρακτήρα ( ΚΑΠΗ, ΚΕΦΟ, Βοήθεια στο σπίτι, ΚΗΦΗ, Παιδικών Σταθμών, πολιτισμού, αθλητισμού) και ένταξή τους στην υπάρχουσα Διεύθυνση του Δήμου, ή στη λειτουργία ενός μόνο νομικού προσώπου (υπό προϋποθέσεις).

Με μιά τέτοια πρωτοβουλία θα έχουμε :
α) Αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού
β) Άπλωμα υπηρεσιών σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες
γ) Οικονομία κλίμακας στα σημερινά διατιθέμενα ποσά, για τη λειτουργία των δομών αυτών.
Το μοναδικό ίσως "κακό" είναι ότι δεν θα υπάρχουν τόσοι πολλοί πρόεδροι και αντιπρόεδροι και ένα σωρό μέλη Δ.Σ. που σήμερα βρίσκονται στα συμβούλια αυτά .
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο μας, θα αποτελεί τον επιτελικό φορέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής, με αρμοδιότητα στο σχεδιασμό, στην οργάνωση, στον συντονισμό και στη λειτουργία υλοποίησης πολιτικών πρόνοιας για τους δημότες, καθώς και του συντονισμού δράσης κοινωνικής αλληλεγγύης και εθελοντισμού.
Θα προωθεί την οριζόντια διασύνδεση των υπηρεσιών της με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του δικτύου της Περιφέρειας και τις κεντρικές υπηρεσίες του αντίστοιχου υπουργείου.

Στη Διεύθυνση αυτή του Δήμου εντάσσονται οι παρακάτω τομείς :


1) Τομέας οικογένειας, παιδιού και νεότητας

- Υπηρεσία συμβουλευτικής και κοινωνικής φροντίδας οικογένειας και παιδιού.
- Υπηρεσία βρεφικών και παιδικών σταθμών .
- Υπηρεσία δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και νέων.
- Υπηρεσία προστατευμένης φιλοξενίας παιδιών.

2) Τομέας τρίτης ηλικίας
- Υπηρεσία ανοιχτής φροντίδας και ψυχαγωγίας ηλικιωμένων (μετεξέλιξη των ΚΑΠΗ).
- Υπηρεσία κοινωνικής φροντίδας στο σπίτι (μετεξέλιξη της "βοήθειας στο σπίτι").
- Υπηρεσία ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)

3) Τομέας ατόμων με αναπηρία

- Υπηρεσία συμβουλευτικής και κοινωνικής φροντίδας ατόμων με αναπηρία.
- Υπηρεσία κοινωνικής φροντίδας στο σπίτι.
- Υπηρεσία φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία.
- Υπηρεσία προστατευμένης φιλοξενίας.

4) Τομέας ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων και ομάδων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης , που εντάσσονται σε υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης των ευπαθών ομάδων πληθυσμού.

Εκτιμώ ότι έχουμε αργήσει πολύ. Οι κοινωνικές ανάγκες δεν μπορούν να περιμένουν. Οι πολίτες προσδοκούν.

Η κατάσταση της χώρας, με βάση την ασκούμενη πολιτική, σε συνδιασμό και με την εφαρμογή του "Καλλικράτη" , θα αυξήσει δραματικά τον αριθμό των συμπολιτών μας που θα βρεθούν σε κατάσταση πολυεπίπεδης ανάγκης.
Ο Δήμος μπορεί και πρέπει να πάρει μέτρα.

Νικήτας Γεωργάς
Κοινωνικός Λειτουργός
ΚΑΠΗ Δήμου Βύρωνα

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο αποδεικνύεται ότι υπάρχει τεράστιος πλούτος εμπειρίας και προτάσεων στο προσωπικό του Δήμου Βύρωνα .
Κώστας Σταθόπουλος