Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Ο Κώστας Σταθόπουλος παραθέτει αποδεικτικά με οσμή σκανδάλου για το γκαράζ του νεκροταφείου!


άρθρο του Κώστα Σταθόπουλου

Δημοτικού Συμβουλου - Επικεφαλής Δημ. Παράταξης «Στάση Βύρωνα»

στον Δημοτικό Αντίλογο


Ζήτησα από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να περιλάβει ως έκτακτο θέμα στην συνεδρίαση της 28.4.2010 του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα « Διαδικασία Εκμίσθωσης Υπογείου Γκαράζ από την Δημοτική επιχείρηση περιόδου 2006-2010». Με την ομόφωνη συμφωνία του Πρόεδρου, του Δήμαρχο και των Δημοτικών Συμβούλων συζητήσαμε το θέμα.

Δύο μέρες πριν την συζήτηση του θέματος, ο Δήμαρχος Βύρωνα και Πρόεδρος της Δημοτικής επιχείρησης κ. Χαρδαλιάς, χωρίς να του έχω παρουσιάσει τα στοιχεία μου, έθεσε σε διαθεσιμότητα τον Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης κ. Βαρουχάκη. Επίσης ζήτησε την παραίτηση του Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης κ. Στέκου.

Κατά την συζήτηση του θέματος παρουσίασα στο Δημ. Συμβούλιο τα στοιχεία μου:

Α. Τον Ιούλιο του 2006 η Δημοτική Επιχείρηση έκανε πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του υπόγειου γκαράζ του Νεκροταφείου με αρχική τιμή προσφοράς μίσθωσης 2.200 ευρώ για χρονικό διάστημα από 2006 έως και 2011. Στο πλειοδοτικό διαγωνισμό συμμετείχαν 6 ενδιαφερόμενοι οι οποίοι κατέθεσαν προσφορές, η ανώτερη 4.500 ευρώ το μήνα και η κατώτερη 2.200 ευρώ τον μήνα.

Η αρμόδια επιτροπή της Δημοτικής επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν και οι ανωτέρω κ.κ. Βαρουχάκης και Στέκος, όπως αναφέρεται ρητώς στο δημόσιο έγγραφο-πρακτικό αποσφράγισης για την εκμίσθωση του Β’ υπογείου γκαράζ, ανέδειξε ως πλειοδότη τον επιχειρηματία που έδωσε την προσφορά των 4.500 ευρώ.

Στην συνέχεια όπως αναφέρει το δημόσιο έγγραφο-απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθμ. 117 / Ιουλίου 2006 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης, αυτό (σ.σ. το Δ.Σ.) έκρινε άγονο τον διαγωνισμό διότι το μηνιαίο μίσθωμα των 4.500 ευρώ θεωρήθηκε μικρό και ζήτησε να επαναληφθεί ο πλειοδοτικός διαγωνισμός.

Τα επίσημα πρακτικά της συνεδρίασης με αριθμό 117 αναφέρουν ότι η συνεδρίαση έγινε τον Απρίλιο και όχι τον Ιούλιο του 2006 και δεν υπάρχει σε καμία απόφαση αναφορά για πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης γκαράζ.

Β. Τον Αύγουστο του 2006 (μες το κατακαλόκαιρο και μόλις δύο μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2006) ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης και Δήμαρχος Βύρωνα υπογράφει την προκήρυξη διεξαγωγής δεύτερου πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του υπόγειου γκαράζ το οποίο τώρα αναφέρεται ως αποθήκη για χρονικό διάστημα 2006-2010 με αρχικό προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα 2.500 ευρώ.

Στο διαγωνισμό που διεξάγεται από 17 Αυγούστου 2006 μέχρι 29 Αυγούστου 2006 συμμετέχει μόνο μία επιχείρηση και προσφέρει μηνιαίο μίσθωμα 2.500 ευρώ. Είναι η επιχείρηση που είχε προσφέρει για μηνιαίο μίσθωμα 2.200 ευρώ στον πρώτο διαγωνισμό .

Η αρμόδια επιτροπή της Δημοτικής Επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν και οι ανωτέρω κύριοι Βαρουχάκης και Στέκος, όπως αναφέρεται ρητώς στο δημόσιο έγγραφο-πρακτικό της δεύτερης αποσφράγισης για την εκμίσθωση του Β’ υπογείου γκαράζ-αποθήκη ανέδειξε ως πλειοδότη την μία και μοναδική επιχείρηση που συμμετείχε και έδωσε την προσφορά των 2.500 ευρώ.

Αυτή την φορά δεν συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν υπάρχει πρακτικό συνεδρίασης και απόφαση για την εκμίσθωση του γκαράζ-αποθήκη. Παρόλα αυτά, την 1η Σεπτεμβρίου 2006 η Δημοτική επιχείρηση υπογράφει συμβόλαιο, με την μοναδική επιχείρηση που συμμετείχε,για την μίσθωση του γκαράζ-αποθήκη από το 2006 μέχρι το 2010 με τους όρους που αναφέρονται σε αυτό και με αρχικό μηναίο μίσθωμα 2.500 ευρώ .

Τα επιχειρήματα του Δημάρχου και των ανωτέρω εμπλεκόμενων κοινά:

1. Κάναμε λάθος ...ξεχάσαμε να πάρουμε απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον δεύτερο διαγωνισμό.

2. Το απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. για τον πρώτο διαγωνισμό υπ’ αριθμ. 117/Ιουλίου 2006 ...από παραδρομή δεν αναφέρει το σωστό 117 Α διότι έγινε δια τηλεφωνικής συνεννόησης (σ.σ. δεν υπάρχουν γραπτά!).

3. Οι συμμετέχοντες στον πρώτο διαγωνισμό είχαν συνεννοηθεί μεταξύ τους και ζητούσαν να μισθώσουν όλο το υπόγειο και τον Α’ και τον Β’ όροφο ...αυτό δήθεν έγινε και όχι αυτό που αναφέρει το δημόσιο έγγραφο-πρακτικό αποσφράγισης ότι δίνουν προσφορά μόνο για την εκμίσθωση του Β’ υπογείου γκαράζ.

4. Ο πλειοδότης του πρώτου διαγωνισμού ζήτησε άδεια πολεοδομίας και επειδή δεν υπάρχει υπαναχώρησε ...αυτό δήθεν έγινε και ας μην αναφέρεται στο δημόσιο έγγραφο-πρακτικό αποσφράγισης. Εκ παραδρομής -να υποθέσουμε;- στο πρακτικό 117 ή 117Α γράφτηκε ότι θα επαναληφθεί ο διαγωνισμός γιατί το τίμημα που προσφέρθηκε ήταν μικρό (σ.σ. παρότι τελικά κατέληξε ο χώρος να εκμισθωθεί με το μισό τίμημα, δηλ. 2500€ αντί 4500€!).

5. Αν δεν κάναμε τον δεύτερο διαγωνισμό με τα διαδικαστικά νομότυπα λαθάκια (σ.σ. μέσα στον Αύγουστο, με μία επιχείρηση να συμμετέχει και χωρίς απόφαση Διοικητικού συμβουλίου), ...ο Δήμαρχος θα αναγκαζόταν να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση (σ.σ. γιατί άραγε;) κάτι που δεν επιτρέπει η πολιτική του συνείδηση και πρακτική.

6. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής επιχείρησης και Δήμαρχος Βύρωνα δεν γνώριζε τίποτα για τα λαθάκια των συνεργατών του, που τον έκαναν να θέσει σε διαθεσιμότητα τους ανωτέρω ...γιατί, δήθεν , δύο μήνες πριν τις Δημοτικές εκλογές, “έτρεχε” για τις εκλογές.

7. Η επιχείρηση, που τελικά μίσθωσε το γκαράζ και έδωσε την μικρότερη προσφορά στον πρώτο διαγωνισμό, ...από το έτος 2003 μισθώνει το γκαράζ και είχε στείλει εξώδικο διαμαρτυρίας.

8. Για αυτά τα μικρολαθάκια ο Δήμαρχος έθεσε τους κατωτέρους του σε διαθεσιμότητα και μας διαβεβαίωσε ότι δεν ζημιώθηκε οικονομικά ο Δήμος, ...άλλωστε είναι γνωστοί οι αγώνες που έχει κάνει ο ίδιος και οι σε διαθεσιμότητα συνεργάτες του για την εξυγίανση της Δημοτικής επιχείρησης .

9. Γενικό επιχείρημα του Δημάρχου, το οποίο δεν αναφέρθηκε σε αυτή την συνεδρίαση αλλά στην προηγούμενη, ...μία από τις αιτίες της οικονομική κρίσης είναι το μπαταξίδικο κράτος που δεν λειτουργεί σωστά (σ.σ. “πάει με όλα”).

Ακολούθησε συζήτηση στο Δημ. Συμβούλιο:

Όσοι μίλησαν είπαν ότι οι καταγγελίες είναι σοβαρές και κάποιοι πρόσθεσαν : α) «είναι γνωστή η προσφορά και το ήθος των εμπλεκόμενων» και άλλοι β) «στον καπιταλισμό αυτά γίνονται και όσο και να προσπαθούμε δεν θα αλλάξουν, αν δεν αλλάξει το σύστημα».

Μετά ψηφίσαμε μεταξύ δύο προτάσεων :

Α) Να μην επιμείνει ο δήμαρχος στην απόφασή του να έχει σε διαθεσιμότητα τους δύο καταξιωμένους συνανθρώπους και συνδημότες μας.

Β) Επειδή οι συνάνθρωποι και συνδημότες μας είναι καταξιωμένοι, με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο,να στείλει την υπόθεση στις αρμόδιες Διοικητικές και Δικαστικές αρχές για διερεύνηση ...όπως ήταν η πρόταση που υπέβαλα.

Τελικώς, υπερψηφίσθηκε από την μεγάλη πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων η πρώτη πρόταση! Κάποιοι σύμβουλοι απείχαν, ενώ καταψηφίσθηκε μόνο από εμένα και τον Παναγιώτη Κόνσουλα (...συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιον άλλο συνάδελφο, μες την μοναξιά μου).

Έτσι τέσσερις μέρες πριν ανακοινωθούν τα πιο σκληρά μέτρα λιτότητας που ανακοινώθηκαν ποτέ από το γνωστό μπαταξίδικο κράτος, το Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα αποκατέστησε την τάξη για ένα -κατά την κρίση του- όχι παράνομο αλλά νομότυπο λάθος καταξιωμένων συμπολιτών μας.

...τι να πεις «Όσο υπάρχουν πολίτες και Δημοτικοί Σύμβουλοι με την νοοτροπία πού επέδειξε η συντριπτική πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων του Βύρωνα την 28.4.2010, τον Βύρωνα θα διοικεί ο κύριος Χαρδαλιάς».

κάντε κλικ επίσης στον τίτλο:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ "ΣΤΑΣΗ ΒΥΡΩΝΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΙΝ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: