Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

Ανοιχτή Επιστολή προς τον Δήμαρχο Βύρωνα

Ανοιχτή Επιστολή

Κύριε Δήμαρχε του Βύρωνα
με ποιούς είσθε με τίς συμμορίες ή με τον λαό;

1. Η επιτροπή κατοίκων και δημοτικών συμβούλων, η οποία συστήθηκε για να ελέγξει το σκάνδαλο των δημοτικών έργων οδοποιϊας που έγιναν στο Δήμο μας το καλοκαίρι του2008 από την Νομαρχία Αθηνών, σας έχει υποβάλλει σχετική καταγγελία - υπόμνημα και σας έχει ζητήσει τα ακόλουθα:

α. Να προχωρήσετε ΑΜΕΣΑ στον επανέλεγχο αυτών των έργων και να δώσετε στην δημοσιότητα τα σχετικά πορίσματα αυτών

των ελέγχων.

β. Στους παραπάνω ελέγχους ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ μαζί και δίπλα με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ειδική ΑΜΙΣΘΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, η οποία θα συσταθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Δημάρχου. Σε αυτήν την Επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλες τίς Δημοτικές Παρατάξεις καθώς και λαϊκά μέλη, προερχόμενα απο τους κατοίκους, που μπορεί να είναι εμπειρογνώμονες, μηχανικοί κλπ και οι οποίοι θα είναι πρόσωπα κοινής εμπιστοσύνης και θα υποδειχθούν από συνελεύσεις κατοίκων ή αναλογικά από όλες τις πτέρυγες του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να εξασφαλισθεί η αρχή της αναλογικής αντιπροσωπευτικότητας.
γ. Να παραδώσετε στην επιτροπή και σε όλες τίς πτέρυγες του Δημοτικού Συμβουλίου,
τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στίς τεχνικές προδιαγαρφές και τον προϋπολογισμό καθώς και στούς όρους και τίς διαδικασίες εκτέλεσης του αναφερόμενου έργου, τις πληρωμές στον εργολάβο και τα πορίσματα των ενδιάμεσων και τελικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί μέχρι σήμερα απο τίς αρμόδιες υπηρεσίες και τους επιβλέποντες

μηχανικούς της Νομαρχίας Αθήνας.

δ. Να φέρετε μέσα στον Νοέμβρη αυτου του έτους το θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ε. Να δώσετε στην Επιτροπή μας αλλά και σε όλες τίς Δημοτικές Παρατάξεις, πλήρη κατάλογο των αναθέσεων και των προδιαγραφών των έργων οδοποιϊας που έχουν γίνει στον Δήμο Βύρωνα την τελευταία 6ετία (2002-2008) ώστε να διενεργηθεί ο αναγκαίος έλεγχος καθώς η άθλια κατάσταση των δρόμων του Βύρωνα επιβεβαιώνει με τον πιο αδιάψευστο τρόπο ότι βρισκόμαστε μπροστά σε οργανωμένο κύκλωμα καταδολίευσης των σχετικών εργολαβικών συμβάσεων με σκοπό το άνομο κέρδος. Όλα δείχνουν ότι έχουμε να κάνουμε με συμμορίες που συστηματικά επιδίδονται στην καταλήστευση του υστερήματος του ελληνικού λαού, κάτω από την ένοχη σιωπή νομαρχιακών και δημοτικών αρχών και υπηρεσιών τους!

στ) Να στείλετε για έλεγχο το μείγμα της ασφάλτου του 2008 στα

Διαπιστευμένα εργαστήρια.

Κύριε Δήμαρχε.


Μέχρι σήμερα δεν έχετε ανταποκριθεί σε κανένα απο τα παραπάνω αιτήματα που σας έχουμε υποβάλλει.

Ποιός είναι ο λόγος της άρνησής σας; Ποιόν προσπαθείτε να καλύψετε; Αν δε έχετε τίποτα να συγκαλύψετε για ποιό λόγο δεν έχετε συγκροτήσει την άτυπη επιτροπή ελέγχου των οδοστρώσεων του 2008, ώστε να φωτισθεί σε βάθος αυτό το καραμπινάτο σκάνδαλο; Εχθρεύεσθε και φοβάσθε τον λαϊκό παράγοντα ή περιφρονείτε τίς δημοτικές παρατάξεις; Μήπως δεν θέλετε να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα άνωμα κυκλώματα που τρώνε τα λεφτά των οργανισμών της Τ.Α, δηλ. τα λεφτά του κόσμου; Τους απατεώνες υποστηρίζετε ή τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της κοινωνίας;

Δ. Σουλιώτης, μέλος της επιτροπής κατοίκων,

πρ.Νομαρχιακός και Δημοτικός Σύμβουλος


Δεν υπάρχουν σχόλια: