Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2008

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ - Νέοι αυτοκινητόδρομοι στον Υμηττό

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ


Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Προς τον κ. υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

Θέμα: Νέοι αυτοκινητόδρομοι στον Υμηττό

Στις 2 Ιουνίου 2008 ανακοινώθηκε ο σχεδιασμός 83,5 χιλιομέτρων νέων αυτοκινητόδρομων στην Αττική, εκ των οποίων τα 33,5 χλμ προβλέπεται να κατασκευασθούν στον Ορεινό όγκο του Υμηττού. (Νότιο τμήμα Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, Νότιο τμήμα Ανατολικής Περιφερειακής Λεωφόρου και συνδετήριος άξονας των προαναφερόμενων τμημάτων μέσω σήραγγας στον Υμηττό).
Με ερώτησή μου προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ ζήτησα να πληροφορηθώ, σύμφωνα με ποια μελέτη σκοπιμότητας προκύπτει η ανάγκη να κατασκευασθεί το Νότιο τμήμα της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου με 3 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ενώ η μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ (2006) προέβλεπε 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.
Στην απάντησή του ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ (Αρ. Πρωτ. 1195/31-7-08) αναφέρει ότι η επέκταση της Ν.Δ. Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, μέχρι την παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος «…σχεδιάστηκε σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη που εκπονήθηκε από την «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» για τα «Νέα Οδικά Αστικά Έργα» εξετάζοντας διαφορετικά κυκλοφοριακά σενάρια, με τις αντίστοιχες προς εξυπηρέτηση μετακινήσεις, λαμβάνοντας υπ’ όψη ιστορικά στοιχεία φόρτων στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο (Αττική οδός και λοιπό κύριο οδικό δίκτυο)».
Όπως αναφέρει στη συνέχεια ο υφ. ΠΕΧΩΔΕ «…Η αναφορά σε δυο λωρίδες ανά κατεύθυνση, ίσως ανάγεται στην περιγραφή των έργων της διακήρυξης της 1ης φάσης του διαγωνισμού του 2001, όπου όμως δεν είχαν ληφθεί υπ’ όψη έργα που κατασκευάσθηκαν μεταγενέστερα για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων (Λ. Κορωπίου-Βάρης, Λ.Μαραθώνος, προαστιακός σιδηρόδρομος, τραμ, μετρό) καθώς επίσης και την αστικοποίηση της Αν. Αττικής μετά τη λειτουργία της Αττικής Οδού και του αεροδρομίου…»

Επί της απάντησης αυτής του υφ. ΠΕΧΩΔΕ, επανέρχομαι και ερωτώ τα ακόλουθα:
1. Έχει εξετασθεί ως «διαφορετικό κυκλοφοριακό σενάριο», η διαφορετική διαχείριση του υφιστάμενου οδικού άξονα Κατεχάκη-Αλίμου,αντί της κατασκευής μιας νέας Δυτικής Περιφερειακής λεωφόρου στον Υμηττό και ο διαχωρισμός της Τοπικής από την Υπερτοπική κυκλοφορία, όπως προτείνεται από κάποιους φορείς;

2. Ποια «ιστορικά στοιχεία φόρτων» στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο λήφθηκαν υπ΄ όψιν με τα οποία θεωρείται επιβεβλημένη η κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου προδιαγραφών ΠΑΘΕ (Πάτρας-Αθήνας-Θεσσαλονίκης) στη Νότια απόληξη της Αττικής;

3. Γιατί παρά τα νέα έργα που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή αυτή (Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου, τραμ κατά μήκος της παραλιακής Λεωφόρου Ποσειδώνος) και την επικείμενη επέκταση του Μετρό μέχρι το Δήμο Ελληνικού, θεωρείται αναγκαία η αύξηση των λωρίδων κυκλοφορίας στη Δυτική Περιφ. Λεωφ. Υμηττού από 2 σε 3 ανά κατεύθυνση;

4. Τι ρόλο παίζουν τα εργολαβικά συμφέροντα στις επιλογές σας, δεδομένου ότι οι νέοι αυτοκινητόδρομοι προγραμματίζονται να κατασκευασθούν με ΣΔΙΤ και να παραχωρηθούν στους ιδιώτες για πολύχρονη εκμετάλλευση;

5. Γιατί δεν δίνεται προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων της πρωτεύουσας με ενίσχυση των δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς (μετρό, τραμ, λεωφορείων) και εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης (δημιουργία εκτεταμένου δικτύου λεωφορειολωρίδων, ποδηλατόδρομων, πεζόδρομων);


Με βάση τα παραπάνω, ζητούνται να κατατεθούν:
1. Οι οριστικές τεχνικές μελέτες των προαναφερόμενων αυτοκινητόδρομων στον Υμηττό.

2. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

3. Η μελέτη που εκπονήθηκε από την «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ» για τα «ΝΕΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΤΙΚΑ ΕΡΓΑ»

4. Η Μελέτη Σκοπιμότητας των συγκεκριμένων έργων.


ΑΘΗΝΑ 28/11/2008
Ο ερωτών βουλευτής
Περικλής Κοροβέσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: