Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ "ΣΤΑΣΗ ΒΥΡΩΝΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η ΣΤΑΣΗ ΒΥΡΩΝΑ υποστηρίζει το πρόγραμμα ανακύκλωσης που άρχισε να εφαρμόζεται από την Δημοτική αρχή στον Δήμο Βύρωνα.
Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να πετύχει διότι την ευθύνη του, έχουν αποκλειστικά, οι παράγοντες της κοινωνίας του Βύρωνα. Δηλαδή οι Δημότες, η Δημοτική αρχή και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου .
Το πρόγραμμα πρέπει να πετύχει διότι επιβλήθηκε στην Δημοτική αρχή από το σωματείο εργαζομένων του Δήμου Βύρωνα και όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης .
Για να πετύχει πρέπει να διευρύνουμε τους χώρους περισυλλογής των ανακυκλούμενων ειδών (Δημόσια κτήρια, σχολεία, τράπεζες, κοινωφελείς υπηρεσίες). Κυρίως πρέπει να διαπαιδαγωγήσουμε τους νέους του Βύρωνα στην καθημερινή αναγκαιότητα της ανακύκλωσης.
Η πρωτοβουλία μας ζήτησε ήδη από την Δημοτική αρχή να απευθυνθεί στο Υπουργείο παιδείας θέτοντας την ανάγκη διαπαιδαγώγησης των νέων για την ανακύκλωση μέσα από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δεν υπάρχουν σχόλια: