Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ: Ανακοίνωση - Απαιτούμε να ενσωματωθούν τα 3 ΝΠΔΔ στον Δήμο
Πηγή: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Ημερομηνία: 13/06/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: