Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Τοπική αυτοδιοίκηση και εκπαίδευση


Περιορισμένη ήταν η σημασία που δόθηκε προεκλογικά στα ζητήματα της παιδείας ενόψει των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και όμως, τόσο η παιδεία όσο και η εκπαίδευση μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά από μια τοπική αυτοδιοίκηση που είναι σταθερά προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση των εργαζομένων. Αντίθετα, προκύπτουν σοβαροί κίνδυνοι όταν βασικός στόχος της είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ισχυρών του πλούτου. Αποκεντρωτικές πολιτικές έχουν ήδη προωθηθεί σε άλλες βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες, με κυρίαρχα παραδείγματα αυτά των ΗΠΑ και της Βρετανίας. Σε αυτές τις χώρες βαρύνοντα ρόλο είχαν οι νεοφιλελεύθερης έμπνευσης εκπαιδευτικές πολιτικές, που ολοένα και περισσότερο εξαπλώνονται στο δυτικό κόσμο. Το αποτέλεσμα ήταν να ενισχυθεί δημιουργία σχολείων διαφορετικών ταχυτήτων (σχολείων υψηλού επιπέδου και σχολείων «γκέτο» σε υποβαθμισμένες περιοχές) και να διευρυνθεί το χάσμα ανάμεσα σε αυτά. Παράλληλα, τα σχολεία επιδόθηκαν σε ένα κυνήγι εξασφάλισης πόρων τόσο από τους δημότες όσο και από επιχειρήσεις της τοπικής κοινωνίας, γεγονός που έφερε στενή εξάρτηση των σχολείων από τα επιχειρηματικά συμφέροντα και ενίσχυσε την ιδιωτικοποίηση στην εκπαίδευση. Το σχέδιο «Καλλικράτης», δυστυχώς, αποδεικνύεται στην ουσία του μια συντηρητική μεταρρύθμιση που, βαδίζοντας χέρι-χέρι με το περιβόητο Μνημόνιο, ανοίγει το δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση σε βάρος των πολιτών και των δημοκρατικών δικαιωμάτων και κατακτήσεών τους. Η ψήφος μας μπορεί να είναι το πρώτο αποφασιστικό εμπόδιο σε αυτή την καταστροφική πορεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: