Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

Θετικά βήματα για ψήφο και ελληνική ιθαγένεια μεταναστώνΑναγνώριση ιθαγένειας στα παιδιά δεύτερης γενιάς μεταναστών και δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ωστόσο, με εξαίρεση το αξίωμα του δημάρχου, αντιδημάρχου και του προέδρου τοπικού συμβουλίου, προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση για την πολιτική συμμετοχή των ομογενών και των μεταναστών δεύτερης γενιά, που παρουσίασε ο Γ. Ραγκούσης στο χτεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Υπολογίζεται ότι συνολικά 250.000 ομογενείς και μετανάστες θα ψηφίσουν στις προσεχείς δημοτικές εκλογές.

Ειδικότερα, παιδιά αλλοδαπών που γεννιούνται στην Ελλάδα και ένας από τους γονείς τους κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα για πέντε συνεχή έτη, αποκτά από τη γέννησή του την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον οι γονείς του υποβάλουν σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής του στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας του. Εάν το παιδί γεννήθηκε πριν τη συμπλήρωση της πενταετίας νόμιμης διαμονής του γονέα στη χώρα, η σχετική δήλωση υποβάλλεται με την παρέλευση της πενταετίας συνεχούς νόμιμης και μόνιμης διαμονής του.

Επιπλέον, δικαίωμα απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας θα έχουν με την ενηλικίωσή τους όσα παιδιά αλλοδαπών έχουν παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες τάξεις σε ελληνικό σχολείο της χώρας και κατοικούν μόνιμα στη χώρα, εφόσον υποβάλλουν τη σχετική αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο το αργότερο εντός τριετίας από τη συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας τους. Με κοινή δήλωση των γονέων τους και τη διαδικασία εγγραφής στο δημοτολόγιο θα μπορούν να αποκτούν την ιθαγένεια και τα παιδιά που έχουν ολοκληρώσει έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που η δήλωση και αίτηση στο δημοτολόγιο δεν υποβλήθηκε από κοινού με τους γονείς έως την ενηλικίωσή του, το παιδί μπορεί να αποκτήσει την ιθαγένεια με δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο που το ίδιο μπορεί να υποβάλει μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους του.

Εντός διετίας η πολιτογράφηση

Παράλληλα, το νομοσχέδιο που προωθείται περιέχει διατάξεις για την “εναρμόνιση της πολιτογράφησης με τις απαιτήσεις του κράτους δικαίου”, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πολιτογράφησης. Μεταξύ άλλων, αλλάζουν οι προθεσμίες της πολιτογράφησης και μειώνεται το παράβολο κατά 500 ευρώ, δηλαδή στα 1.000 ευρώ. Ειδικότερα, η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα γίνεται το αργότερο εντός διετίας από την υποβολή της αίτησης.

Θα εκλέγουν, αλλά δεν θα εκλέγονται... δήμαρχοι

Όσοι μετανάστες διαμένουν “νόμιμα” στη χώρα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους θα έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν, αλλά μόνο στις δημοτικές εκλογές. Παράλληλα, θα μπορούν να εκλέγονται μόνο ως δημοτικοί σύμβουλοι και όχι στο αξίωμα του δημάρχου ή των αντιπροέδρων του συμβουλίου.

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΜΕ ΑΛΛΙΩΣ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ - ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΝΙΚΑΙΑ-ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ μέσα από την στήριξή τους στο Σχολείο Μεταναστών Πειραιά διεκδίκησαν τα τελευταία χρόνια:
. Δημιουργία Αιρετού Συμβουλίου Μεταναστών και θεσμική παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο με στόχο την καθιέρωση της ψήφου των μεταναστών τουλάχιστον στις δημοτικές εκλογές.
. Δημιουργία Ανοιχτών Κοινωνικών και Πολιτιστικών Κέντρων Μεταναστών στις γειτονιές και οικονομική στήριξη για δραστηριότητες πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης,επιμορφωτικά σεμινάρια,μαθήματα ελληνικών με σκοπό την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη.
. Δημιουργία Κέντρων Φιλοξενίας θυμάτων trafficking με ψυχολογική, νομική και κοινωνική υποστήριξη.
. Αναβάθμιση των υπηρεσιών των δήμων που απευθύνονται σε κατοίκους προερχόμενους από άλλες χώρες με κοινωνική και νομική στήριξη
. Να σταματήσει ο ρατσισμός από κούνια και να εγγράφονται τα παιδιά των μεταναστών/στριών στα Ληξιαρχεία των δήμων.
. Στήριξη του σχολείου μεταναστών στον Πειραιά γιά την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
Τα παραπάνω παραμένουν επίκαιρα και σήμερα που οι αντιδράσεις απέναντι στα μέτρα γιά ψήφο και ιθαγένεια στους μετανάστες/τριες καθημερινά πληθαίνουν.
Ο ρόλος της ΤΑ είναι σημαντικός κυρίως προς την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και της συνακόλουθης Θεσμικής Οργάνωσης της Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς τους μετανάστες και τις μετανάστριες μέσα από πρωτοβουλίες και δράσεις.
Οι Δήμοι του Πειραιά πρέπει να εφαρμόσουν πολιτικές και να πάρουν μέτρα καθημερινά και σε βάθος χρόνου,τα οποία θα εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση των μεταναστών/στριών στις πόλεις μας.

H Επιτροπή Δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ για τις ρυθμίσεις σχετικά με την ιθαγένεια των παιδιών των μεταναστών και το δικαίωμα ψήφου σε τοπικές εκλογές


Το νομοσχέδιο για την ιθαγένεια των παιδιών των μεταναστών και το δικαίωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές, ανοίγει το θέμα των δικαιωμάτων εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, που μέχρι σήμερα ζουν αποκλεισμένοι από τις θεσμοθετημένες πολιτικές και κοινωνικές διαδικασίες, ενώ ταυτόχρονα βιώνουν την σκληρότερη οικονομική και επαγγελματική εκμετάλλευση. Τα ζητήματα αυτά αποτελούν αντικείμενο έντονων αγώνων και κοινωνικών διεκδικήσεων του μεταναστευτικού κινήματος και των κοινωνικών φορέων του τόπου μας.

Μπορεί να αποτελέσει μια πρώτη δικαίωση αυτών των αγώνων, αλλά αυτό θα κριθεί από την τελική διαμόρφωση του νόμου, και κυρίως από τις αλλαγές και τις βελτιώσεις που είναι απαραίτητες για να αρθούν οι περιορισμοί, οι εκπτώσεις και οι αποκλεισμοί που υπάρχουν στην συγκεκριμένη πρόταση.

Συγκεκριμένα, είναι αδιανόητο να καταδικάζονται στην παρανομία χιλιάδες παιδιά μεταναστών γεννημένων στην Ελλάδα αποκλειστικά και μόνο επειδή οι γονείς τους δεν είχαν κατορθώσει να αποκτήσουν άδεια διαμονής, χωρίς καμία ευθύνη των παιδιών, αλλά ούτε και των γονέων, αφού επί σειρά ετών έχει απουσιάσει από την Ελλάδα μια πάγια μεταναστευτική πολιτική που θα δίνει τη δυνατότητα νομιμοποίησης.

Σημαντική υπαναχώρηση του ΠΑΣΟΚ από τις προεκλογικές του δεσμεύσεις αποτελεί η εξαγγελία περί εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο ως προϋπόθεσης για απόκτηση ιθαγένειας των παιδιών που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, αντί για την τριετή, που προπαγάνδιζε προεκλογικά. Θετική πάντως κρίνεται η παροχή δυνατότητας ελεύθερης απόφασης του ενδιαφερόμενου προσώπου κατά την ενηλικίωση να επικυρώσει ή όχι την απόκτηση ιθαγένειας.

Επίσης, το δικαίωμα ψήφου των μεταναστών στις τοπικές εκλογές υπέστη πολλαπλούς και υπέρμετρους περιορισμούς, καθώς τελικά αποδεικνύεται ότι εκχωρείται μόνο σε μια ολιγάριθμη ομάδα μεταναστών, δηλαδή σε εκείνους που έχουν αποκτήσει άδεια αορίστου ή μακροχρόνιας διαμονής, οι προϋποθέσεις απόκτησης της οποίας έχουν δικαίως επικριθεί ως ανελαστικές και αυστηρές, ενώ θα έπρεπε να συνδέεται απλώς και μόνο με το αντικειμενικό γεγονός της χρονικής παραμονής ενός προσώπου στην Ελλάδα (π.χ. 5 χρόνια).

Τέλος, αποτελεί ρατσιστική διάκριση η απαγόρευση εκλογής μεταναστών / τριών σε θέσεις Δημάρχων, ενώ ο πλήρης αποκλεισμός τους από τις εκλογές αυτοδιοίκησης Β’ βαθμού επιδεικνύει απουσία δημοκρατικού πνεύματος εκ μέρους της Πολιτείας και δημιουργεί ερωτηματικά σχετικά με την πολιτική βούληση για πραγματική κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών .

Ταυτόχρονα, οι ακραίες δηλώσεις του κ. Χρυσοχοΐδη που συνόδευσαν την εξαγγελία του νομοσχεδίου αποδεικνύουν ότι παραμένει κυρίαρχη κυβερνητική επιλογή η υλοποίηση των πολιτικών για την Ευρώπη – φρούριο των στρατοπέδων συγκέντρωσης, του εφιάλτη της FRONTEX και των νεκρών στα σύνορα. Οι αλλαγές στα κρίσιμα σημεία του νομοσχεδίου και η αντίσταση στην λογική της καταστολής, πρέπει να αποτελέσουν το σημείο αιχμής για το αντιρατσιστικό και μεταναστευτικό κίνημα το αμέσως επόμενο διάστημα.

δείτε επίσης το άρθρο μας αξίζει να φανταστούμε μια νέα ελληνική κοινωνία

To νομοσχέδιο

εδώ

H διαβούλευση

εδώ

Τα άλλα κόμματα

Συνέντευξη Τύπου του Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών για το νοσμοσχέδιο

εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: