Κυριακή, 7 Ιουλίου 2013

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΩΜΕΝΩΝ Δ. ΒΥΡΩΝΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΣΥΖΉΤΗΣΗΣ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΗ Δημοτική πρωτοβουλία «Στάση Βύρωνα» δια του επικεφαλής της κ. Κατωπόδη ανταποκρίθηκε στο αίτημα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ. ΒΥΡΩΝΑ υπογράφοντας το σχετικό αίτημα για σύγκλιση έκτακτου δημοτικού συμβουλίου, μετά την άρνηση του δημάρχου κ. Χαρδαλιά να συγκαλέσει ο ίδιος το δημοτικό συμβούλιο.

Την σχετική αίτηση υπογράφουν επίσης οι κ. κ. Γουδέλης Αναστάσιος εκ μέρους της «Αριστερής Παρέμβασης Βύρωνα» και Αλέξης Σωτηρόπουλος εκ μέρους της «Δύναμη Ελπίδας».

Για δικούς του λόγους δεν υπέγραψαν το σχετικό αίτημα ο κ. Παναγιώτης Πάλμος εκπρόσωπος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» και ο κ. Παναγιώτης Κόνσουλας εκ μέρους της παράταξης «Βύρωνας - Καθαρή Επιλογή». 


Σύμφωνα με το «Άρθρο 67 του Καλλικράτη σχετικά με την σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου» αναφέρονται τα παρακάτω:

1. Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

2. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο
δήμαρχος ή η οικονομική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στις ίδιες περιπτώσεις δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. […]

Παρακάτω το σχετικό αίτημα του σωματείου με τις αντίστοιχες υπογραφές:

  

Πηγή: Δημοτική πρωτοβουλία «Στάση Βύρωνα»
Ημερομηνία: 07/072013

Δεν υπάρχουν σχόλια: