Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

Δημοτική Πρωτοβουλία "Στάση Βύρωνα": Αναφορά για χρήματα των "ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ" στο δημοτικό συμβούλιο της 28/03/2013

 Βύρωνας 26/3/2013

Α Ν Α Φ Ο Ρ Α   


Π Ρ Ο Σ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα

Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Στο "Ισοζύγιο Προμηθευτών και Λοιπών Δικαιούχων ΧΕ" που ζητήσαμε και πήραμε από την οικονομική υπηρεσία με την κίνηση Σεπτεμβρίου 2012 φαίνεται στην σελίδα 7 με κωδικό "296 Π-Π253" το ποσό 250.258,52 ευρώ σε υπόλοιπο πίστωσης προς το Νομικό Πρόσωπο των παιδικών σταθμών.

Επειδή και στο παρελθόν έχουμε ρωτήσει και απάντηση δεν έχουμε πάρει διατυπώνουμε μία σαφή ερώτηση και ζητάμε μία σαφή απάντηση. Χρωστάει ο Δήμος το συγκεκριμένο ποσό των 250.258,52 ευρώ από χρήματα του ΕΣΠΑ που πήρε και δεν τα απέδωσε στο Νομικό Πρόσωπο ναι ή όχι;  
Και αν ναι γιατί συνέβη αυτό και πότε πρόκειται να αποδοθούν τα χρήματα αυτά στους παιδικούς σταθμούς


ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΒΥΡΩΝΑ

Κατωπόδης Άκης Βασιλοπούλου Ελένη,  Δημοτικοί σύμβουλοι

Δεν υπάρχουν σχόλια: