Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 30.01.2013 - Έγκριση Προϋπολογισμού 2013, Πρόγραμμα Δράσης και Τεχνικό Πρόγραμμα


Την Τετάρτη 30/01/2013, στις 15:00, θα γίνει ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2013
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3463/2006 “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων” 

Πρόγραμμα Δράσης και Τεχνικό Πρόγραμμα  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3463/2006 “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων”


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: