Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 27.06.2011 για Απολογισμό Πεπραγμένων


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Κύριοι Σύμβουλοι,

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 27/06/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέμα ημερήσιας διάταξης:

· Απολογισμός Πεπραγμένων

Η Πρόεδρος

Καλλιόπη Αλιφραγκή

Δεν υπάρχουν σχόλια: