Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

Πρόσκληση Δημοτικού συμβουλίου για τις συγχωνεύσεις των σχολείων


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Π Ρ Ο Σ
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Κύριοι Σύμβουλοι,
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 07/02/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέμα:
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα των συγχωνεύσεων των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Βύρωνα που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας».
Η Πρόεδρος του Δ. Σ.
Καλλιόπη Αλιφραγκή

Δεν υπάρχουν σχόλια: