Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

Κ α τ α γ γ ε λ ί α Προς Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για τα έργα οδοποιίας στον Δήμο Βύρωνα

Αξ.κύριοι.

Σύμφωνα με σύμβαση που έγινε στις 15 Ιουλίου 2008, ανατέθηκε από την Νομαρχία Αθηνών στην εταιρία Μιχαήλ Φουντούκο Ε.Δ.Ε, η εκτέλεση έργων οδοποιίας ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ, συνολικής αξίας 300.000,00 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ. Το έργο πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα από 30/7 έως 14/8 του 2009.

Σύμφωνα με την περιγραφή εργασιών που κατάρτισε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα στα έργα αυτά περιλαμβάνονταν οι εξής εργασίες:

1. Ασφαλτοστρώσεις 16 δρόμων με τα ανάλογα φρεζαρίσματα και τις προβλεπόμενες επιστρώσεις.

2. Καθαιρέσεις οπλισμένων σκυροδερμάτων

3. C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης, γεφυρών κλπ.

4. Σιδηρούν δομικό πλέγμα Β500C κατά ΕΛΟΤ 423-3 (S5003)

5. Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίων επίσκεψης

6. Τελική Διαγράμμιση οδοστρωμάτων

7. Διαγραμμίσεις διαβάσεων πεζών

Ύστερα από προσεκτική έρευνα, που διενήργησε επιτροπή κατοίκων του Δήμου Βύρωνα, με συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων, διαπιστώθηκαν στα αναφερόμενα έργα οδοποιίας τα εξής:

· Μεγάλες αποκλίσεις στο τελικό πάχος της ασφαλτόστρωσης. Στους δρόμους που εξετάσαμε, δεν ξεπερνά κατά κανόνα τα 2,5- 3 εκατοστά!

· Έχουμε αμφιβολίες για την καταλληλότητα του μείγματος της ασφάλτου και έχουμε ζητήσει, από την Νομαρχία Αθηνών και την Δημοτική Αρχή Βύρωνα, να σταλούν δείγματα για έλεγχο στα διαπιστευμένα εργαστήρια.

· Το βάθος των φρεζαρισμάτων δεν είναι αυτό που αναγράφεται στην περιγραφή εργασιών, ενώ υπάρχουν ερωτηματικά αν σε όλους τους δρόμους έγιναν ΝΕΑ φρεζαρίσματα! Π.χ στην οδό Χειμάρρας, σε δύο περιπτώσεις, η ασφαλτόστρωση πέρασε πάνω από τα γνωστά «σαμαράκια», τα οποία οι κάτοικοι τοποθετούν για να μειώσουν ταχύτητα τα ΙΧ.

· Δεν διαπιστώσαμε ότι έγιναν οι προβλεπόμενες διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων και διαβάσεων.

· Δεν διαπιστώσαμε ότι έγιναν οι ανυψώσεις και οι καταβιβασμοί στα φρεάτια επίσκεψης.

· Δεν διαπιστώσαμε ότι έγιναν καθαιρέσεις οπλισμένου σκυροδέρματος και οι εργασίες C16/20 σε ρείθρα, προστασία στεγάνωσης καθώς και οι άλλες εργασίες που αναφέρονται στο σημείο 7 του προϋπολογισμού της μελέτης.

Εκτός όμως από όλες αυτές τις συγκεκριμένες διαπιστώσεις, για την συγκεκριμένη εργολαβία, τις οποίες και θέτουμε υπόψη σας για έλεγχο, η γενικά τριτοκοσμική κατάσταση των οδοστρωμάτων στον Βύρωνα, ακόμα και εκείνων που η ασφαλτόστρωσή τους έγινε π.χ πρίν από 2-6 χρόνια, υπογραμμίζει την ανάγκη ο έλεγχος του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης να ε π ε κ τ α θ ε ί κ α ι σ ε ό λ α τ α σ υ ν α φ ή έ ρ γ α ο δ ο σ τ ρ ώ σ ε ω ν τα οποία π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ α ν τ η ν τ ε λ ε υ τ α ί α τουλάχιστον 6 ε τ ί α σ τ ο ν Δ ή μ ο μ α ς.

Είναι κοινή πια η διαπίστωση της τοπικής κοινωνίας, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των οδοστρωμάτων στον Δήμο Βύρωνα, παρουσιάζει εδώ και αρκετά χρόνια ένα εξοργιστικό και οικτρό θέαμα, όπου οι «επικερδείς κακοτεχνίες» και η χαμηλή ποιότητα των υλικών προκαλούν το θλιβερό θέαμα οδοστρωμάτων όπου οι καταστροφές είναι εμφανείς και εκτεταμένες.

Συνοψίζοντας την γενική εικόνα, επαναλαμβάνουμε ότι : Η πλειονότητα των δρόμων στον Δήμο Βύρωνα, σημαδεύεται από μη δικαιολογημένες, εκτεταμένες και βαριές καταστροφές των οδοστρωμάτων !

Τα περισσότερα από τα «φρεάτια επίσκεψης», αυτά που βρίσκονται στην μέση των δρόμων, συνιστούν ανοικτές παγίδες οι οποίες θέτουν σε τροχαίο κίνδυνο πεζούς και οχήματα, συντελούν στην γρηγορότερη φθορά των τροχοφόρων.

Οι διαγραμμίσεις κεντρικών δρόμων και οι διαγραμμίσεις διαβάσεων αποτελούν είδος προς εξαφάνιση. Είναι τόσο προκλητική η κατάσταση ώστε ακόμα και σε πλέγματα δρόμων που συνδέονται με τα γυμνάσια, τα λύκεια αλλά και τα δημοτικά σχολεία, ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ και συνεπώς αυξάνονται οι κίνδυνοι για τα παιδιά και τους γονείς που τα συνοδεύουν.

Τα φαινόμενα αυτά δεν περιορίζονται βέβαια σε ένα μόνο Δήμο αλλά αφορούν όλη την Αττική καθώς, κατά κανόνα, η γενική εικόνα των αστικών δρόμων στην Αθήνα και το Λεκανοπέδιο δεν διαφέρει ριζικά με όσα σας εκθέτουμε παραπάνω για το Δήμο Βύρωνα.

Σας θέτουμε με συναίσθημα ευθύνης και ειλικρίνειας τα γεγονότα, τα δεδομένα και τις διαπιστώσεις των μέχρι σήμερα ερευνών, ελέγχων και παρατηρήσεων που κάναμε ως επιτροπή στα αναφερόμενα έργα οδοποιίας στον Δήμο Βύρωνα και προσδοκούμε ότι το Σώμα των Επιθεωρητών και Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης θα προστατεύσει αποτελεσματικά τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και των κατοίκων του Δήμου Βύρωνα.

Με τιμή

Η Επιτροπή

01.Βλαδημίροβιτς Μαρία, ιδιωτικός υπάλληλος

02.Γεωργιάδης Κώστας, μηχανολόγος

03.Γκάτσου Δήμητρα, ιδ. υπάλληλος

04.Γουδέλης Τάσος, μηχανικός

05.Δημόπουλος Παναγιώτης, επαγγελματίας

06.Ζαγορίτης Δημήτρης, συνταξιούχος ΕΥΔΑΠ

07.Κανδυλιώτη Κωστούλα, δικηγόρος

08.Κόκκαλης Δημήτριος, υπάλληλος ΟΤΕ

09.Μακρής Βαγγέλης, μηχανικός

10.Μεθυμάκης Γιάννης, επαγγελματίας

11.Μεθυμάκη Ελένη, δημόσιος υπάλληλος

12.Μητράκου Αργυρώ, φιλόλογος

13.Μπαρτζώκα Λίτσα, μέλος Δ.Σ Σωματείου Δασκάλων

14.Μπούρα Ελπίδα , οικονομολόγος

15.Πάγκαλος Βασίλης, επαγγελματίας

16.Παπανικολάου Ελένη, φυσικός

17.Πιστόλη Ζωή, τεχνολόγος πυρηνικής φυσικής

18.Πούλιου Ευδοξία, φιλόλογος

19.Σάρολας Δημήτριος, καθηγητής, πρ. δημ. σύμβουλος

20.Σουλιώτης Δημ., πρ. νομαρ/κός & δημ/κός σύμβουλος

21.Σπηλιώτης Κώστας, φιλόλογος/ερευνητής

22.Σταθόπουλος Κώστας, Δημοτικός Σύμβουλος Βύρωνα

23.Σταυροπούλου Πόπη, κοινωνιολόγος

24.Συμεών Κώστας, καθηγ. πληροφορικής

25.Σφανδού Ιφιγένεια, μαθηματικός

26.Σφανδός Σταύρος, φιλόλογος

27.Τζορτζιώτης Σταύρος, Δημοτικός Σύμβουλος Βύρωνα

28.Τσιάκαλος Κοσμάς, λογιστής

29.Τσιάκαλος Χρήστος , μηχανικός

30.Φραγκιαδάκης Γιάννης, φιλόλογος

Επισυναπτόμενα έγγραφα ( αποστέλλονται ταχυδρομικά )

1. Προϋπολογισμό μελέτης της Διεύθυνσης Τ.Υ της Νομαρχίας Αθηνών

2. Περιγραφή εργασιών της Τ.Υ Δήμου Βύρωνα

3. Κατάσταση με τα ονόματα των δρόμων που έγιναν τα έργα.

Επικοινωνία:

Δ. Σουλιώτης, Ελλησπόντου 12, Βύρωνας ΤΚ 16232. ΤΗΛ+fax 210 – 7628209, 6977-747431

Τζορτζιώτης Σταύρος : 210-76.69.105, 6972 / 58.46.51

Τσιάκαλος Κοσμας: 210-7641365, 6944 / 96.51.45

Δεν υπάρχουν σχόλια: