Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

Για τους μετανάστες και το Γραφείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Δήμου Βύρωνα

Οι μετανάστες και οι μετανάστριες που βρίσκονται στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες, είναι εδώ όχι για τουρισμό ή για να πλουτίσουν, αλλά γιατί τους έδιωξαν από τις χώρες τους ο πόλεμος, ο θρησκευτικός φανατισμός και η φτώχεια. Οι μετανάστες και οι μετανάστριες, λοιπόν, δεν είναι πρόβλημα: έχουν προβλήματα.

Ο ρατσισμός που αντιμετωπίζουν ακόμα και στις χώρες που ορκίζονται στη δημοκρατία, έχει να κάνει με την κοινωνική τους θέση (είναι εργάτες-τριες), αλλά και με το κλίμα που δημιουργείται στην Ευρώπη και στη χώρα μας, και που τους θέλει «ξένους», «λαθραίους», παρείσακτους.

Από αυτήν τη σκοπιά, και επειδή πιστεύουμε ότι τα προβλήματα των Ελλήνων έχουν κοινές ρίζες με αυτά των μεταναστών, ως Στάση Βύρωνα επιδιώκουμε, τόσο στην περιοχή μας όσο και παντού στη χώρα μας, να κερδίζουν έδαφος οι πολιτικές της αλληλεγγύης και της φιλοξενίας. Από την ίδια σκοπιά λοιπόν, θεωρούμε σημαντική τη λειτουργία ενός κέντρου εξυπηρέτησης μεταναστών στον Δήμο μας. Την ίδια στιγμή, οφείλουμε να επιστήσουμε την προσοχή στα εξής:

- Οι εγκαταστάσεις που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των μεταναστών-τριών οφείλουν να είναι αξιοπρεπείς· Δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο δημιουργούν ερωτηματικά αν αυτό συμβαίνει.

- Γραφεία σαν αυτό που εγκαινιάστηκε στην περιοχή μας δεν κάνουν άλλο από το να εφαρμόζουν και να εξειδικεύουν σε επίπεδο δήμου τις κεντρικές πολιτικές επιλογές για τους μετανάστες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας. Οι επιλογές αυτές σχετίζονται με τον αποκλεισμό των μεταναστών, τις διώξεις σε βάρος τους, την μη νομιμοποίησή τους και την υπερεκμετάλλευση που υφίστανται, τη θεσμική και εξωθεσμική βία στα σώματά τους. Με αυτήν την έννοια, κάθε πρωτοβουλία που κινείται στην κατεύθυνση της αλληλεγγύης στους μετανάστες, μπορεί να έχει νόημα (να βελτιώνει, δηλαδή, πραγματικά τις ζωές των μεταναστών) μόνο α) αν απαιτεί από την κεντρική εξουσία την διεύρυνση των δικαιωμάτων των μεταναστών και β) αν εμπλέκει, ενεργά και συστηματικά, τους δημότες στους αγώνες για κοινωνική εξίσωση προς τα πάνω ντόπιων και μεταναστών.

Όπως και να είναι, θα επανέλθουμε σύντομα στο θέμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: