Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αισθάνομαι την ανάγκη ως μέλος της γραμματείας της παράταξης να καταθέσω πρώτα κάποιες σκέψεις σχετικά με τη γενική κατάσταση της αυτοδιοίκησης σήμερα έτσι ώστε να συμβάλλω, στη δημιουργία ενός ελαχίστου πλαισίου αρχών το οποίο θεωρώ προαπαιτούμενο και για την κατάρτιση των προγραμματικών θέσεων της παράταξης για τις προσεχείς εκλογές και για τη στάση μας στη πορεία αναζήτησης συμμαχιών-συνεργασιών.

Ι. Γενικά για την Αυτοδιοίκηση


Στη σημερινή πραγματικότητα η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως λαϊκός θεσμός έχει αλωθεί από την ανεξέλεγκτη λειτουργία της αγοράς. Οι Δήμοι υλοποιούν όλο και περισσότερο νεοφιλελεύθερες πολιτικές με αποτέλεσμα να μετατρέπονται σε εξαρτήματα κρατικής εξουσίας , σε όργανα επιβολής νέων φορολογιών , σε κέντρα αδιαφάνειας , διαφθοράς ,πελατειακών σχέσεων. Συρρικνώνεται διαρκώς η δυνατότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να παίξει ρόλο τοπικής εξουσίας κοντά στον πολίτη , χάνεται σταδιακά ο λαϊκός και κοινωνικός της χαρακτήρας και μετατρέπεται σε επιχείρηση με ιδιωτικά χαρακτηριστικά.

Οι νεοφιλελεύθερες επιλογές για την αυτοδιοίκηση εξειδικεύονται

- από την ανεπαρκή κατανομή πόρων προς τους Δήμους , είτε μέσω μειωμένης κρατικής επιχορήγησης είτε μέσω παρακράτησης θεσμοθετημένων πόρων και ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων(πχ παιδικοί σταθμοί) χωρίς την ανάλογη χρηματοδότηση , με σκοπό τη μετατροπή των Δήμων σε φορολογικούς μηχανισμούς μέσα από την αποδοχή της αρχής της ανταποδοτικότητας για κάθε υπηρεσία που παρέχεται από την αυτοδιοίκηση (παιδικοί σταθμοί ,αθλητισμός, πολιτισμός, πρόνοια).

- Από την προώθηση των ΣΔΙΤ(Συνεργασία Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα) ενός μοντέλου ανάπτυξης μέσα από το οποίο επιχειρείται η παράδοση έργων και υπηρεσιών με δημόσιο-κοινωνικό χαρακτήρα(σχολεία , παιδικοί σταθμοί , υπηρεσίες καθαριότητας , συγκοινωνίες, ανακύκλωση απορριμμάτων , πολιτιστικές δραστηριότητες κλπ) σε ιδιώτες μέσω συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κεντρικό στοιχείο του μοντέλου ανάπτυξης αποτελεί η ασυδοσία του κέρδους που οδηγεί ορισμένες φορές στην καταστροφή του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου.(Αττική οδός , Ελαιώνας , νέα περιφερειακή Υμηττού)

- Από την προώθηση ενός γενικότερου συστήματος ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων μέσω του οποίου επιχειρείται η ακύρωση της σταθερής μόνιμης εργασίας και η αντικατάστασή της από τα γνωστά προγράμματα stage,τις συμβάσεις έργου , τις συμβάσεις μειωμένης απασχόλησης , το δανεισμό εργαζομένων στους Δήμους και στις Δημοτικές επιχειρήσεις.

- Από την αλλαγή και επέκταση του ρόλου των Δημοτικών επιχειρήσεων. Με την ψήφιση του νέου κώδικα Δήμων και κοινοτήτων οι Δημοτικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται ως δούρειος ίππος μεταφοράς υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους ιδιώτες αφού σταδιακά μετατρέπονται σε ιδιωτικές ΑΕ.

- Από την συνεχιζόμενη ενίσχυση του δημαρχοκεντρικού μοντέλου διοίκησης το οποίο αναπαράγεται από τον εκλογικό νόμο , που πριμοδοτεί κύρια τις δυνάμεις του δικομματισμού και ταυτόχρονα αποκλείει τη συμμετοχή μικρότερων παρατάξεων , πρωτοβουλιών , κινήσεων πολιτών από τα θεσμικά κέντρα αποφάσεων.(Δημοτικό Συμβούλιο , Νομικά πρόσωπα , Δημαρχιακή επιτροπή)

Συνέπεια αυτών σε συνδυασμό με τη διαπλοκή ορισμένων δημάρχων(ορισμένες φορές και από τον προοδευτικό-αριστερό χώρο) στελεχών δημοτικών παρατάξεων, τοπικών παραγόντων , με κάθε λογής οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα , είναι η υπερχρέωση των περισσότερων Δήμων και η ανάδειξή τους σε κέντρα διαφθοράς και αναξιοκρατίας. Την ευθύνη της κατάστασης αυτής έχουν αποκλειστικά οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που με την πολιτική τους όλα αυτά τα χρόνια επιχείρησαν και κατόρθωσαν να περιορίσουν την ανεξάρτητη διοικητική λειτουργία των Δήμων και να τους στερήσουν τη δυνατότητα οικονομικής αυτοτέλειας , με σκοπό τη μετατροπή τους σε μακρύ χέρι της εξουσίας τους.
Αυτές τις πολιτικές για την Αυτοδιοίκηση οφείλουμε να τις αναδεικνύουμε και να τις καταδικάζουμε. Δε πρέπει να υποχωρούμε σε λογικές “έντιμης διαχείρισης”, minimum συμφωνιών με τις παρατάξεις του δικομματισμού γιατί αυτές έχουν στόχο την επιβολή νεοφιλελεύθευρων πολιτικών μέσω της νομής εξουσίας και δεν ενδιαφέρονται για τα λαϊκά και δημοτικά προβλήματα. Εμείς πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειες μας στη συγκρότηση ενός ευρύτερου ριζοσπαστικού δημοκρατικού δημοτικού μετώπου με όλες εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις που βρίσκονται σε αντίθεση με τις πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού και θέλουν να συμβάλλουν
- στην ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου της αυτοδιοίκησης
- στη διεκδίκηση οικονομικής αυτάρκειας μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και διοικητικής αυτοτέλειας
- στη διεκδίκηση λαϊκής συμμετοχής σε όλα τα διοικητικά κέντρα αποφάσεων-καθιέρωση απλής αναλογικής
- στην προστασία του περιβάλλοντος
- στην υπεράσπιση του δημόσιου πλούτου από τα ιδιωτικά και άλλα συμφέροντα.(διαπλοκή ,μίζες κλπ)
Κινήσεις και πρωτοβουλίες πολιτών , οικολογικές ομάδες . σύλλογοι γονέων, πολιτιστικοί σύλλογοι, η νεολαία και γενικά κάθε προοδευτικός πολίτης που συμμετέχει ενεργά στα δρώμενα της πόλης είναι στρατηγικά οι σύμμαχοί μας.

ΙΙ. Λειτουργία Παράταξης . Γραμματεία , Επιτροπές.

Την τελευταία περίοδο η παράταξη βρίσκεται σε κρίση. Η κρίση αυτή είναι αποτέλεσμα αδυναμίας της ηγεσίας της παράταξης στην οργανωτική λειτουργία και στη διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων γύρω από τα δημοτικά προβλήματα.
Παρά το γεγονός ότι , σταθερή θέση της παράταξης αποτελεί η αναβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου , οι συνεδριάσεις δεν έτυχαν ανάλογης αντιμετώπισης από εμάς. Ουδέποτε συγκλήθηκε η Γραμματεία για να συζητήσει τα θέματα των Δημοτικών Συμβουλίων και να καθορίσει τη στάση της. Μπορεί ένα μεγάλο μέρος των θεμάτων του ΔΣ να αφορά διοικητικές εγκρίσεις , όμως η στενή παρακολούθηση των συνεδριάσεων αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για την ενημέρωση της λειτουργίας του Δήμου και τη διαμόρφωση των προτάσεων μας. Αλλωστε η συζήτηση των θεμάτων του ΔΣ πριν τις συνεδριάσεις αποτελεί ένα σημαντικό οπλοστάσιο άντλησης επιχειρημάτων για τον μοναδικό εκπρόσωπό μας στο ΔΣ.
Η Γραμματεία δεν λειτουργούσε κανονικά και σε τακτά διαστήματα. Μερικά από τα μέλη της έχουν πάψει να προσέρχονται και άλλα δεν εκτελούν τα καθήκοντά τους σε τομείς που ανέλαβαν(συμπεριλαμβάνεται και ο υπογράφων) χωρίς ποτέ η Γραμματεία να συζητήσει τους λόγους αυτής της άσχημης κατάστασης. Η θεματολογία της δεν προετοιμαζόταν έγκαιρα και κάτω από τις ενδεδειγμένες συλλογικές διαδικασίες. Απόδειξη αυτού είναι η απουσία Εισήγησης εκ μέρους της Γραμματείας στη Συνέλευση. Εκτός της καταγραφής των σχολικών προβλημάτων που εισηγήθηκε γραπτά η επιτροπή παιδείας , του Υμηττού που εισηγήθηκε γραπτά η επιτροπή περιβάλλοντος και παλαιότερα η κατάθεση πρότασης για τη Δημοτική Επιχείρηση και το γκαράζ , δεν υπάρχουν άλλες αποφάσεις ή επεξεργασίες της πρωτοβουλίας για μεγάλα δημοτικά ζητήματα.
Το τελευταίο διάστημα διαπιστώνονται έντονα προβλήματα εσωστρέφειας. Οι συζητήσεις μέσα στη Γραμματεία αλλά και έξω από αυτή(διαδίκτυο-εφημερίδες) μεταξύ των μελών της πρωτοβουλίας και μεταξύ μελών και επικεφαλής παίρνουνε χαρακτήρα προσωπικής αναμέτρησης και προσωπικής αμφισβήτησης με αποτέλεσμα η εικόνα που παρουσιάζει η παράταξη προς τα έξω να είναι εικόνα διάλυσης.
Οι θεματικές επιτροπές ουδέποτε λειτούργησαν(με εξαίρεση τις επιτροπές παιδείας-πολιτισμού) και τα μέλη τους δεν ήρθαν ποτέ σε επαφή με τα μέλη της γραμματείας και τον επικεφαλής.
Σήμερα η Στάση Βύρωνα βρίσκεται σε δυσμενή κατάσταση. Είναι πίσω από εκεί που ξεκίνησε και κυρίως πίσω από τις ανάγκες της κοινωνίας και πίσω από τις ενδεχόμενες προσδοκίες των φίλων της. Η ηγεσία της παράταξης(επικεφαλής και γραμματεία) απέτυχε να οδηγήσει την παράταξη στην υπέρβαση των αδυναμιών της , να της προσδώσει αγωνιστικό χαρακτήρα , να τη συνδέσει με τα τοπικά ζητήματα και να δημιουργήσει κάποιες συσπειρώσεις μέσα στις γειτονιές έτσι ώστε να κερδίσει ευρύτερη αποδοχή από μέρους της κοινωνίας του Βύρωνα.

III. Για την εισήγηση του Κώστα

Η εισήγηση του Κώστα προς τη ΓΣ είναι ένα κείμενο που απηχεί προσωπικές απόψεις και δεν είναι αποτέλεσμα εργασίας κάποιου συλλογικού οργάνου. Δεν προηγήθηκε καμία διαβούλευση , καμία συζήτηση στη Γραμματεία ούτε στις επιτροπές. Αλλωστε ο λόγος που προκάλεσε τη σύγκλιση της ΓΣ δεν είναι ο προγραμματισμός της δράσης μας ενόψει των προσεχών δημοτικών εκλογών αλλά η ανάγκη για αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης του για συμμαχία με άλλες παρατάξεις, όπως αιφνιδιαστικά δημοσιοποίησε ο ίδιος στο διαδίκτυο και την εφημερίδα Διαδρομές. Από την εισήγηση απουσιάζει ο απολογισμός της παράταξης. Η πρόχειρη καταγραφή θεμάτων που ανάρτησε στο site ο Ακης δεν νομίζω ότι καλύπτει το κενό ενός ουσιαστικού απολογισμού. Είναι συγχωρέστε με τουλάχιστο υποκριτικό να κατηγορείς την Δημοτική Αρχή για αντιδημοκρατική συμπεριφορά επειδή δεν προσέρχεται σε δημόσιο απολογισμό πεπραγμένων και την ίδια στιγμή να καταργούμε εμείς το δικαίωμα των μελών μας για απολογισμό της δράσης μας. Από την εισήγηση απουσιάζει αποτίμηση της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης σε γενικότερο πολιτικό επίπεδο αφού βρισκόμαστε μόλις ένα μήνα μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και απολογισμός του έργου της Δημοτικής αρχής. Αλήθεια δεν πρέπει να ενημερωθούν τα μέλη της παράταξης για την τραγική εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η πόλη; Ελλιπείς κοινωνικές υποδομές για παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, σχολεία, άθλιο καθεστώς καθαριότητας, εγκατάλειψη του πράσινου, απαράδεκτη κατάσταση δρόμων , πεζοδρομίων, αθλητικών εγκαταστάσεων, οικονομικό χαράτσι στους παιδικούς σταθμούς, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό αδιαφορία για το φυσικό περιβάλλον είναι ορισμένα μόνο στοιχεία της εικόνας του Βύρωνα έπειτα από επτά χρόνια νεοφιλελεύθερης διοίκησης από τον κ.Χαρδαλιά και τους συνεργάτες του. Επίσης δεν υπάρχει πουθενά εκτίμηση για τις άλλες παρατάξεις της πόλης. Επειδή λοιπόν γνωρίζω καλά τον Κώστα Σταθόπουλο και πιστεύω στη δημοκρατικότητά του , επιβεβαιώνω ότι πρόθεση της εισήγησης δεν είναι το πρόγραμμα και οι εκλογές αλλά αυτές κάθε αυτές οι συνεργασίες.
Η πρόταση του Κώστα εδράζεται στην άποψη ότι για σχεδόν όλα τα κακά της αυτοδιοίκησης υπεύθυνο είναι το δημαρχοκεντρικό μοντέλο και ως εκ τούτου συμμαχώντας με οποιονδήποτε συμφωνήσει μαζί μας σε ένα minimum πρόγραμμα αυτόματα δημιουργούμε ρήγματα προς όφελος των απόψεων που εμείς εκφράζουμε. Η πρόταση ως προς το πρώτο σκέλος είναι μέχρι ενός σημείου σωστή , παραβλέπει όμως το γεγονός ότι το συγκεκριμένο μοντέλο διοίκησης δημιουργήθηκε και ενισχύεται από τις δυνάμεις του δικομματισμού για να μπορούν να επιβάλλουν τις επιλογές τους στην κοινωνία. Πόσο αξιόπιστοι σύμμαχοι μπορούν να είναι οι εκπρόσωποί τους ; Επιπλέον στη πρόταση ισοπεδώνεται κάθε πολιτικό ή ιδεολογικό όριο στην προσπάθειά του να πείσει για την αναγκαιότητα συνδιαχείρισης. Ο τρόπος επίσης που προτείνεται για την υλοποίηση της πρότασης πιστεύω ότι αδικεί ακόμα και την ίδια την πρόταση.(θα απευθυνθούμε πρώτα στην αριστερά και εάν φάμε πόρτα θα πάμε προς τα δεξιά και έπειτα από αλλεπάλληλες παραιτήσεις θα προκύψουν στο ΔΣ οι τέσσερις της Στάσης Βύρωνα!) Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να θίξω είναι ο χρόνος που γίνεται η πρόταση. Θεωρώ λάθος και από πλευράς τακτικής, να ανοίγεις με όποιο τρόπο, ζητήματα εκλογικής συνεργασίας με άλλες παρατάξεις όταν επίκειται αλλαγή του εκλογικού νόμου και ενδεχόμενη διεύρυνση Δήμων και Περιφερειών(Καποδίστριας 2). Θα έλεγα μάλιστα ότι επικαιροποιείται η διεκδίκηση του αιτήματος για εφαρμογή της απλής αναλογικής η οποία αποτελεί κατά τη γνώμη μου το μοναδικό αξιόπιστο εργαλείο για την ανατροπή του συγκεντρωτισμού στην αυτοδιοίκηση.
Η εισήγηση του Κώστα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο που αφορά τα βασικά σημεία-άξονες του προγράμματος μας έχουν ήδη ψηφιστεί στη ΓΣ του περασμένου Φεβρουαρίου(βρίσκεται αναρτημένη στο site της παράταξης) και ως εκ τούτου θεωρώ ότι δεν τίθεται ζήτημα επανεγκρίσεως τους από τη ΓΣ. Η απαίτηση του Κώστα να εγκριθούν “πακέτο” μαζί με το μέρος που αφορά την επίμαχη πρόταση για συνεργασίες θεωρώ ότι είναι τουλάχιστο αντιδεοντολογική. Θα ήθελα να προσθέσω ότι, ορισμένες εξειδικεύσεις θεμάτων στις οποίες προχωράει ο Κώστας πέραν της εισήγησης του Φεβρουαρίου έχουν ενδιαφέρον, άλλες πάλι χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής και επιστημονικής προσέγγισης , άλλες πάλι απορρίπτονται κατηγορηματικά όπως οι Συνελεύσεις των Διαχειριστών πολυκατοικιών. Σε κάθε περίπτωση για τη συγκρότηση των προγραμματικών θέσεων της παράταξης θα πρέπει να τηρηθεί η απόφαση της ΓΣ του Φεβρουαρίου που ορίζει την επεξεργασία των θεμάτων από τις αρμόδιες επιτροπές και τη Γραμματεία.

Προτείνω
- την απόρριψη της εισήγησης
- την εκλογή νέας 7μελούς Γραμματείας-ορισμό Γραμματέα
- την ανάθεση εντολής στο νέο όργανο να συντάξει πολιτική και προγραμματική διακήρυξη και να πραγματοποιήσει θεματικές συνελεύσεις μέσα στη πόλη
- τον καθορισμό ΓΣ στο τέλος Ιανουαρίου για την έγκριση του προγράμματος
- την συγκρότηση γραφείου τύπου
- τον ορισμό ομάδας που θα έρθει σε επαφή με συναγωνιστές που στο παρελθόν στήριξαν τις προσπάθειές μας και σήμερα για διαφορετικούς λόγους έχουν αποστασιοποιηθεί, με σκοπό την κατάρτιση αξιόμαχου ψηφοδελτίου.
- να δώσουμε τέλος στην εσωστρέφεια


Με τους πολίτες για τους πολίτες από θέση προγραμματικής αντιπολίτευσης μπορούμε να ανατρέψουμε τα πράγματα προς όφελος των πολιτών και της πόλης μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: