Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ


Σχετικά με τις Εναλλακτικές Προτάσεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
γιά την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού.
Στην ΜΠΕ που δημοσιοποίησε στις 20.2.2009 το ΥΠΕΧΩΔΕ, αναφέρεται ότι εξετάζονται Εναλλακτικές Λύσεις για τη χάραξη της νέας Περιφερειακής Λεωφόρου. Μεταξύ άλλων, διερευνώνται και κάποιες παραλλαγές της πρότασης που καταθέσαμε στο ΥΠΕΧΩΔΕ (Αρ. Πρωτ. 1098 /16.7.08). Την ίδια πρόταση είχαμε καταθέσει και προς τον Δήμο Ηλιούπολης (Αρ. Πρωτ.25583 /13.6.08) και ζητούσαμε να μας γνωστοποιήσει τις απόψεις του.
Μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση.

Η «Πρωτοβουλία Πολιτών για την προστασία του Υμηττού», στην πρόταση που κατέθεσε στο ΥΠΕΧΩΔΕ και τον Δήμο Ηλιούπολης υποστήριζε:

1. να μην κατασκευαστεί κανένας νέος αυτοκινητόδρομος στον Υμηττό

2. να υπάρξει διαφορετική διαχείριση - ανάπλαση του υφιστάμενου οδικού άξονα Λ. Κατεχάκη - Λ. Αλίμου ώστε να μετατραπεί σε άξονα τοπικής κυκλοφορίας με χώρους πράσινου, ποδηλατοδρόμους, χώρους στάθμευσης και να συνδεθεί με δίκτυο πεζόδρομων – ποδηλατοδρόμων της ευρύτερης περιοχής.

3. να περάσει υπόγεια η διέλευση της υπερτοπικής κυκλοφορίας, από την περιοχή του Καρέα μέχρι την Λ. Βουλιαγμένης (υποδείχθηκαν 4 συγκεκριμένα σημεία εξόδου).

4.να δημιουργηθεί μια συνεχής λεωφορειολωρίδα ή μια γραμμή τραμ από την παραλιακή Λ. Ποσειδώνος- Λ. Αλίμου- Λ. Βουλιαγμένης- Λ. Ελ. Βενιζέλου (Ηλιούπολη)-Καρέα- Λ. Κατεχάκη, καθώς και ενός σταθμού μετεπιβίβασης ανά Δήμο σε τοπικές λεωφορειακές γραμμές.

5.να συνδεθεί ο χώρος του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και το αεροδρόμιο των Σπάτων διαμέσου του ορεινού όγκου του Υμηττού με μέσο σταθερής τροχιάς (επέκταση του προαστιακού σιδηρόδρομου)“Λύση Α” και “Λύση Γ”

Η ΜΠΕ όπως προαναφέρθηκε, εξετάζει κάποιες εναλλακτικές λύσεις για τη χάραξη της Περιφερειακής Υμηττού και καταλήγει στη “Λύση Α”.
Ωστόσο, εξετάζονται στα πλαίσια της “Λύσης Γ” και δύο παραλλαγές του σημείου 3 της προαναφερόμενης πρότασης της «Πρωτοβουλίας Πολιτών για την προστασία του Υμηττού», χωρίς να αναφέρεται η πατρότητα της πρότασης (βλ σελ. 4-14 έως 4-17):

α. Η Εναλλακτική Διάταξη Ι, προβλέπει την υπόγεια σύνδεση σε βάθος τουλάχιστον 35 μ. της ΝΔ. Περιφ. Λεωφόρου Υμηττού με την Λ. Βουλιαγμένης στην συμβολή της με την Λ. Σοφ. Βενιζέλου (Ηλιούπολη) με δύο κλάδους 1,3χλμ, σε απόσταση 30 μέτρων κατά μήκος της Λ. Σοφ. Βενιζέλου μέχρι την κεντρική πλατεία Εθνικής Αντίστασης της Ηλιούπολης και στη συνέχεια με βαθιά σήραγγα 4 περίπου χιλιομέτρων μέχρι την περιοχή Σακέτα.

β. Η Εναλλακτική Διάταξη ΙΙ, προβλέπει την υπόγεια σύνδεση της ΝΔ. Περιφ. Λεωφόρου Υμηττού με σήραγγα 5.360 μ. μέσω της οδού Αγ. Κωνσταντίνου, σε βάθος 35 μέτρων.
«…Σημαντικό πλεονέκτημα της “Λύσης Γ”, σε σχέση με την επιλεχθείσα “Λύση Α” είναι το γεγονός ότι διατρέχει κεντροβαρικά τον αστικό ιστό του νότιου Λεκανοπεδίου, γεγονός
που προσδίδει στα νέα οδικά έργα βελτιωμένο βαθμό προσπελασιμότητας σε σχέση με την περιφερειακή (έκκεντρη) διάταξη ως προς τον αστικό ιστό, που χαρακτηρίζει την ΝΔΠΛΥ
(επιλεχθείσα “Λύση Α”). … Κατ’ αντιστοιχία προκύπτει ελάφρυνση της φόρτισης του υπόλοιπου αστικού δικτύου πλήν της Λ. Βουλιαγμένης, για τις από και προς τα Μεσόγεια κυκλοφοριακές ροές…».
Ακόμη, όπως αναφέρεται στην ΜΠΕ, με την “Λύση Γ” και ειδικότερα με την Εναλλακτική Διάταξη ΙΙ «…εξασφαλίζεται η σχετική πρόσβαση στην ΝΔΠΛΥ στον Δήμο Αγ. Δημητρίου, στην Βόρεια Ηλιούπολη και στον Δήμο Δάφνης...»

Ωστόσο, η ΜΠΕ θεωρεί τελικά ότι η επιλεχθείσα «Λύση Α» είναι καλύτερη γιατί
«…η “ Λύση Γ” θα επιφέρει υπέρμετρη αναστάτωση του εν λειτουργία κρίσιμου οδικού άξονα της Λ. Βουλιαγμένης κατά τη διάρκεια της κυκλοφοριακής του αναβάθμισης από πρωτεύουσα αρτηρία σε ταπεινωμένη ελεύθερη λεωφόρο…». Ακόμη η ΜΠΕ εκτιμά ότι «…με τη “ Λύση Α” θα υπάρξει βελτιωμένη προσπελασιμότητα αναφορικά με τον Δήμο Γλυφάδας…», εννοώντας τον προτεινόμενο στη “Λύση Α” ανισόπεδο ημικόμβου Κύπρου, στα όρια των Δήμων Γλυφάδας-Αργυρούπολης –Ελληνικού.


Τέλος η ΜΠΕ εκτιμά ότι η επιλεχθείσα “Λύση Α” «…είναι καλύτερη προκειμένου να συνδεθεί η παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος και το σύνολο των δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στον χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, με την κεντρική και βόρεια περιοχή του Λεκανοπεδίου μέσωΝΔΠΛΥ καθώς και με την περιοχή Μεσογείων δια μέσου του έργου της σήραγγας Υμηττού…»10 λόγοι που συνηγορούν υπέρ της “Λύσης Γ”

1.Με την Λύση Γ, χωρίς να κατασκευαστεί η ΝΔ Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού, επεκτείνεται υπογείως ο υφιστάμενος οδικός άξονας Λ. Κατεχάκη – Λ. Αλίμου και φθάνει στην Λ.Βουλιαγμένης στο ύψος της Ηλιούπολης. Ετσι, ολοκληρώνεται ο λεγόμενος ενδιάμεσος δακτύλιος της πρωτεύουσας και συνδέονται οδικά οι περιοχές της βόρειας με τη νότιο Αθήνα παρακάμπτοντας το Κέντρο. Ακόμα, αποτρέπονται όλες σχεδόν οι παρεμβάσεις και τα τεχνικά έργα στην δυτική πλευρά του Υμηττού τα οποία εκ των πραγμάτων θα δημιουργήσουν πολλαπλά προβλήματα, τα οποία αναφέρονται και στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

2.Με την Λύση Γ, περιορίζεται το συνολικό μήκος του νέου αυτοκινητόδρόμου (από Σακέτα μέχρι Λ. Βουλιαγμένης -στο ύψος του Δήμου Ελληνικού), από 9.800 περίπου μέτρα της Λύσης Α (εκ των οποίων τα 6.600 περίπου είναι υπόγεια στο βουνό), σε 5.300 περίπου μέτρα, ( υπογείως, κάτω από την Ηλιούπολη)

3.Με την Λύση Γ δεν κατασκευάζονται καθόλου οι ημικόμβοι Ηλιούπολης και Κύπρου (στα όρια Αργυρούπολης-Γλυφάδας- Ελληνικού). Η είσοδος των κατοίκων των παραπάνω Δήμων στην Αττική Οδό, μπορεί να γίνεται από την Λ. Βουλιαγμένης.

4.Μέ την Λύση Γ, οι κάτοικοι των Δήμων Δάφνης, Νέας Σμύρνης, Αγ. Δημητρίου, και Αλίμου, δεν είναι υποχρεωμένοι να διασχίζουν το οδικό δίκτυο της Ηλιούπολης και της Αργυρούπολης, προκειμένου να φτάσουν στους ημικόμβους Ηλιούπολης και Κύπρου.

5.Με τη Λύση Γ αποτρέπεται η κατασκευή ενός τεράστιου μετωπικού σταθμού διοδίων στο τέρμα της Λ. Σοφ. Βενιζέλου (Αγ. Μαύρα) στην Ηλιούπολη, σε ελάχιστη απόσταση από τα σπίτια, και ό,τι αυτός συνεπάγεται: μεγάλες επιχωματώσεις στο βουνό συνολικής επιφανείας 4,5 στρεμμάτων, όρυγμα με ύψος τεχνητού πρανούς 18 μέτρων, ανοιχτό τμήμα μήκους 900 μ του αυτοκινητόδρομου και πλάτους 31 μέτρων με 6 λωρίδες κυκλοφορίας κλπ, ατμοσφαιρική ρύπανση, θόρυβο, οπτική ρύπανση και βέβαια, καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και του δασικού χώρου, ο οποίος έχει υποστεί συνεχή πλήγματα από πυρκαγιές τα τελευταία 20-25 χρόνια.

6.Με τη Λύση Γ αποτρέπεται η κατασκευή του ημικόμβου Ηλιούπολης σε μια ήδη επιβαρυμένη περιοχή του Υμηττού, πάνω από τις παράνομες εγκαταστάσεις του Κέντρου
Υψηλής Τάσης ( ΚΥΤ) της ΔΕΗ και δίπλα στις επίσης παράνομες και αυθαίρετες εγκαταστάσεις του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και του χώρου στάθμευσης οχημάτων του Δήμου Ηλιούπολης.
Ακόμη, αποτρέπεται η διοχέτευση των οχημάτων που θα κινούνται στην ΝΔ Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού προς το οδικό δίκτυο των Δήμων Ηλιούπολης και Αργυρούπολης μέσω των Λεωφόρων Ηρώων Πολυτεχνείου και Αργυρουπόλεως.

7.Με την Λύση Γ, αποτρέπεται η κατασκευή του ημικόμβου Κύπρου και η εξαφάνιση του μικρού πάρκου που υπάρχει στα όρια των Δήμων Αργυρούπολης- Γλυφάδας – Ελληνικού, καθώς και η υπόγεια διέλευση οχημάτων κάτω από τις οδούς Μακαρίου και Αφροδίτης του Δήμου Ελληνικού, μέχρι την Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

8. Με την Λύση Γ, δεν εμποδίζεται η όποια αναγκαία σύνδεση μεταξύ της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και της παραλιακής Λεωφόρου Ποσειδώνος, η οποία κατ’ αρχήν θα μπορούσε να γίνει με την αναβάθμιση της Λεωφόρου Αλίμου και όχι με έναν παράλληλο νέο αυτοκινητόδρομο μέσα από τον χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και δίπλα στα σπίτια των κατοίκων της περιοχής.

9.Με την Λύση Γ, αποτρέπεται η κατασκευή πολλαπλών ανισόπεδων κόμβων στον χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, κάτι που πρέπει να θεωρείται χωρίς νόημα στο βαθμό που εγκαταλειφθούν τα σχέδια του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για τη δημιουργία ενός νέου οικιστικού συγκροτήματος και όχι ενός Πάρκου Πράσινου στον χώρο αυτό.

10.Με την Λύση Γ, περιορίζεται σημαντικά το κόστος του έργου το οποίο μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα δημόσια έργα και όχι ως Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Έτσι, οι οδηγοί δεν θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν και άλλα διόδια, πέραν αυτών πού θα πληρώνουν στον σημερινό σταθμό, πάνω από την Καισαριανή.

Τέλος επισημαίνεται, ότι η παραπάνω Εναλλακτική Πρόταση της “Πρωτοβουλίας Πολιτών για την προστασία του Υμηττού”, προϋποθέτει και θεωρεί ως προτεραιότητα την ενίσχυση και επέκταση των Δημόσιων –Μαζικών Μεταφορικών Μέσων και ιδιαίτερα των μέσων σταθερής τροχιάς, την δημιουργία ενός εκτεταμένου και συνεχούς δικτύου λεωφορειολωρίδων, πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων.
Με τη λειτουργία από το 2010 τεσσάρων νέων σταθμών του Μετρό στην περιοχή αυτή (Ηλιούπολης, Αλίμου, Αργυρούπολης, Ελληνικού), δίνεται η δυνατότητα επανασχεδιασμού και αναβάθμισης της Λ. Βουλιαγμένης σε ελεύθερη Λεωφόρο όπως αναφέρεται και στην Εναλλακτική “Λύση Γ” της προαναφερόμενης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

3.3.2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: