Σάββατο, 2 Αυγούστου 2008

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ - ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Όλοι όσοι υπογράφουμε αυτό το ψήφισμα, είμαστε αντίθετοι στην κατασκευή του τεχνητού νησιού που προωθείται για την παραλία Μαραθώνα Αττικής με σκοπό να γίνει ΜΑΡΙΝΑ ελλιμενισμού αρχικά 120 σκαφών και εν συνεχεία και άλλων 200 για τους εξής λόγους :

1. Είναι ακριβώς το ίδιο έργο με εκείνο που ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικράτειας το 1996...
Διαβάστε ... αναλυτικά στο νέο μας ιστοχώρο www.stasivyrona.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: